VIZE ODDÍLU

Naše záměry, postupy a cíle pro nejbližší budoucnost.

Svoji historii začal oddíl psát v roce 2000. Sdružuje hráče řady malých a středních obcí ze západní části Třebíčska a východní části Jihlavska. Rozvíjíme činnost, jejímž cílem je

  • pevné pouto mezi klubem a jeho členy založené na vzájemném poznání, společných zážitcích a respektu k jejich názorům a možnostem

  • sportovní a osobnostní růst hráčů, zejména v dětských a mládežnických kategoriích pro jejich budoucí směřování k vrcholovému, výkonnostnímu či amatérskému florbalu. Místo je u nás pro každého, kdo má o florbal a činnost oddílu zájem

  • kvalitní konkurenceschopné florbalové týmy na úrovni regionu Vysočina s přesahem do některých základních celorepublikových soutěží

  • atraktivní florbal založený na orientující se obraně, okamžitém přepnutí, rychlé rozehrávce s pohotovým zakončením

  • poutavá nabídka volnočasových aktivit pro zpestření tréninkových a soutěžních povinnosti, posilující klubovou sounáležitost

  • otevřenost a úzké partnerství s rodiči členů, ostatními sportovními kluby, školami a firmami. Nejsme konkurence, preferujeme partnerství a spolupráci

  • oddíl respektovaný jak na úrovni Českého florbalu, tak mimo florbalové prostředí, jenž příkladně reprezentuje vesnická specifika

​​​​​​​

Zpět